Làser glaucoma

,

Article de la Dra. Diana Mora


TRABECULOPLASTIA LÀSER

En alguns pacients que pateixen glaucoma d’angle obert s’utilitza el làser com una alternativa per a disminuir la pressió intraocular (PIO) quan el tractament amb gotes és insuficient o no responen
adequadament, o abans de decidir operar. La trabeculoplastia amb làser és una alternativa terapèutica
segura i eficaç en aquests pacients i en alguns casos de glaucoma secundari d’angle obert.  Aquesta
tècnica millora el drenatge de la malla trabècular i disminueix al seu torn la pressió intraocular.

Existeixen dos tipus de trabeculoplastia:

(i) amb làser d’argó, l’efecte del qual hipotensor se sustenta en la modificació de l’estructura de la trabècula (reixeta per on filtra l’humor aquós). Redueix la PIO fins un 25% i és eficaç en prop del 75% dels pacients.

(ii) selectiva, amb làser neodimi yag (Nd:YAG) que actua específicament en les cèl·lules pigmentades de la trabècula a potències baixes d’energia. S’han observat reduccions de la PIO del 20-25% en els pacients amb una taxa d’èxit continuada de fins al 75% als 2.5 anys.

Aquest procediment es realitza en la mateixa consulta sota anestèsia tòpica, amb l’ajuda d’una lent de contacte amb mirall que s’acobla a l’ull i enfoca el raig del làser en l’estructura específica de l’angle de la càmera anterior a tractar. Les molèsties després de l’anestèsia solen ser mínimes i es requereix de tractament antiinflamatori tòpic els dies següents a la intervenció.

IRIDOTOMIA PERIFÈRICA

La iridotomia perifèrica amb làser Nd:YAG està indicada en els pacients amb angle camerular (format
per la còrnia i l’iris en la seva part perifèrica) estret i en les formes primàries i secundàries de glaucoma
d’angle estret. Consisteix a realitzar un orifici petit en la porció perifèrica de l’iris per a facilitar el pas de l’humor aquós a l’interior de l’ull des de la càmera posterior cap a la càmera anterior de l’ull i així augmentar l’amplitud de l’angle camerular . Amb això es busca: (I) facilitar el drenatge de l’humor aquós i (II) evitar un bloqueig pupil·lar que pugui desencadenar una hipertensió ocular aguda secundària (el que
popularment és mal anomenat glaucoma agut) que pot comportar un mal irreversible del nervi òptic i/o la
transformació en un glaucoma crònic d’angle estret de difícil tractament.

Aquest procediment es realitza en la mateixa consulta sota anestèsia tòpica, amb l’ajuda d’una lent de contacte amb mirall que s’acobla a l’ull i enfoca el raig del làser en l’àrea de l’iris a tractar.  Les molèsties després de l’anestèsia solen ser mínimes i es requereix de tractament antiinflamatori tòpic els dies
següents a la intervenció.

CICLOFOTOCOAGULACIÓ

Consisteix en la destrucció del cos ciliar mitjançant la coagulació del teixit impactat pel raig làser, la qual cosa produeix una disminució de la producció d’humor aquós i la seva vegada la disminució de la PIO. Es realitza amb anestèsia retro bulbar en quiròfan.  És una tècnica alternativa a la cirurgia filtrant que sol utilitzar-se en situacions molt determinades.