CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN CIRURGIA DE GLAUCOMA – HOSPITAL CLÍNIC MARESME

Durant el 2021 es van començar els cursos formatius d’Hospital Clínic Maresme amb especialistes de glaucoma de primer nivell com són el doctor Suárez, el doctor Navero, la doctora Mendieta i la doctora Barriga, integrants del departament de glaucoma de Global Vision Care.

Aquest projecte es va crear per especialitzar oftalmòlegs en l’àmbit de la cirurgia de glaucoma.

El curs consta d’una part teòrica en què els ponents ens presenten casos clínics i resolen dubtes o dificultats que es poden trobar al quiròfan, i un segon mòdul on els participants gaudeixen d’una experiència real al quiròfan del centre. A les instal·lacions ens trobem amb ulls biònics en què es practica el maneig dels nous implants presents al mercat, podent millorar les tècniques quirúrgiques mentre els nostres experts els assessoren.